Documentation 0.1

Common Content

Izdevums 0

Dude McDude

My Org Best Div in the place

autortiesības

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)

1. Dokumenta nolīgumi

Šī vadība izmanto vairākus nolīgumus lai apgaismot noteiktus vārdus un frāzes un uzsvērt dažadas informācijas daļas.
PDF un papīra izdošanas, šī vadība izmanto šrifti uzrakstītie no Liberation Fonts saraksta. Liberation Fonts saraksts izmantojas arī HTML izdošanās ja tas ir uzinstalēts Jūsu sistēmā. Ja nē, tad alternatīvais vai ekvivalēnts šrifts ir parādīts. Piezīme: Red Hat Enterprise Linux 5 un nākamās sistēmas Liberation Fonts saraksts ir jau uzinstalēts.

1.1. Tipogrāfiskie nolīgumi

Četri tipogrāfiskie nolīgumi ir izmantoti lai pievērst uzmanību pie noteiktiem vārdiem un frāzēm. Šie nolīgumi un apstākļi, kas piebilst, ir kā seko.
Mono-šķirts treknraksts
Izmantots lai apgaismot sistēmas ievadu, iekļaujot shell komandas, failu nosaukumus un ceļus. Izmantojas arī lai apgaismot speciālas pogas un pogu kombinācijas. Piemēram:
Lai apskatīt faila saturu mans_nākamais_bestsellers Jūsu dotajā mapē, ievadiet cat mans_nākamais_bestsellers komandu konsolē un nospiediet Enter lai izpildīt komandu.
Augstāk rakstīts faila nosaukums, shell komanda un speciāla poga, viss is parādīts Mono-šķirtā treknrakstā un viss pārējais skatoties pēc konteksta.
Pogas kombinācijas var atšķirt no speciālas pogas ar defises savienojumiem kartā pogu kombinācijas daļā. Piemēram:
Nospiediet Enter lai izpildīt komandu.
Nospiediet Ctrl+Alt+F1 lai pārslēgtiet pie pirma virtuāla termināla. Nospiediet Ctrl+Alt+F7 lai atgriezties X-Windows sesijā.
Pirmais teikums apgaismo parastas speciālas pogas nospiedienu. Otrais apgaismo divas kombinācijas trīs pogu nospiedienu vienreizēji.
Ja ir runa par pirmkodu, klašu nosaukumi, metodi, funkcijas, mainīgo nosaukumi un atgrieztiem lielumiem, noradītiem rindkopā, būs attēloti kā Mono-šķirtā treknrakstā. Piemēram:
Failu saistītas klases iekļauj filesystem failu sistēmai, file failiem un dir mapēm. Kartai klasei ir savs atļaujas salikums.
Proporcionālais treknraksts
Tas nozīmē vārdus vai frāzessaduras sistēmā, tai skaitā programmas nosaukumus; dialoga kastītes tekstu; tēmētās pogas; izvēles rūtiņas un radiopogas iezīmes; izvēlnes virsrakstes un apakšizvēlnet virsrakstes. Piemēram:
Izvēlēties System > Preferences > Mouse no pamatizvēlnes joslas lai sākt Mouse Preferences. Buttons cilnē, nospiediet Left-handed mouse izvēlnes rūtiņu un nospiediet Close lai pārslēgt primāro peles pogu no kreisas uz labo (lai izdarīt piemērotam izmantot kreisā rokā).
Lai ielikt speciālo zīmi gedit failā, izvēlēties Applications > Accessories > Character Map no patamizvēlnes joslas. Tālāk, izvēlēties Search > Find… no Character Map izvēlnes joslas, ievediet zīmes nosaukumu Search laukā un nospiediet Next. Zīme, Jūs meklējāt, būs apgaismota Character Table. Dubultklikšķis uz tās apgaismotas zīmes lai ielikt to Text to copy laukā un pēc tam nospiediet Copy pogu. Tagad atgriežaties Jūsu dokumentā un izvēlēties Edit > Paste no gedit izvēlves joslas.
Ieprieķš minēts teksts iekļauj programmas nosaukumus; sistēmas izvelnes nosaukumus un vienumus; programmai specifisko izvēlnes nosaukumus; un pogas un teksts atrasts GUI (grafiskā lietotāja saskarne) interfeisā, viss parādīts proporcionālajā treknrakstā un viss atšķirtdams pēc konteksta.
Atzīmējiet, ka > zīme tiek izmantota lai norādīt apgaitu caur izvēlni un tā apakšizvēlnes. Tas ir izmantots lai novērst problēmas ar tādu sekošanu 'Izvēlēties Mouse no Preferences apakšizvēlnes System izvelnē no pamatizvelnēs joslas'.
Mono-šķirts treknais slīpraksts vai Proporcionāls treknais slīpraksts
Kad izmantojas Mono-šķirts treknraksts vai Proporcionāls treknraksts, slīpraksta papildinājums norāda apmaināmo vai mainīgo tekstu. Slīpraksts norāda tekstu Jūs neievadat burtiski vai norādīto tekstu, kurš mainās atkarībā no apstākļiem. Piemēram:
Lai pieslēgties pie attālināta datora izmantojos ssh, ievediet ssh lietotājvārds@domēna.vārds shell čaulā. Ja attālinātais dators ir example.com un jūsu lietotājvārds uz tā datora ir john, ievediet ssh john@example.com.
Komanda mount -o remount failu-sistēma pārmontē ierakstīto failu sistēmu. Piemēram, lai pārmontēt /home failu sistēmu, izmanto komandu mount -o remount /home.
Lai apskatīties uzinstalētas pakotnes versiju, izmanto rpm -q pakotne komandu. Tā atgriež šāda veida rezultātu: pakotnes-versijas-relīze.
Atzīmējiet, vārdi trekna slīprakstā virsū — lietotājvārds, domēna.vārds, failu-sistēma, pakotne, versija un relīze. Katrs vārds ir vietturis, vai tekstam jūs ievedat kad rakstat komandu vai tekstam ko rāda sistēma.
Izņemot standarta izmantošanu lai rādīt darba virsraksti, slīpraksts norāda jauna vai nozīmīga termina pirmo izmantošanu. Piemēram:
Kad Apache HTTP Server pieņem pieprasījumus, tas aizsūta bērnu procesus vai pavedienus lai to apstrādāt. Bērnu procešu grupa vai pavedieni ir zināmi kā server-pool. Zem Apache HTTP Server 2.0, atbildība par šādu server-pool radīšanu un izmantošanu ir atdota moduļu grupai, kas saucas Multi-Processing Modules (MPMs). Atšķirībā no citiem moduļiem, tikai viens modulis no MPM grupas var būt piekrauts ar Apache HTTP Server.

1.2. Citātes

Divas, biežāk vairākas līnijas, datu tipi vizuāli ir uzstādīti no apkārtēja teksta.
Izvade, kas ir uz termināla ir Mono-šķirts Roman un parādīts šādi:
grāmatas    darbvirsma  dokumentācija uzmetums mss  foto  materiāls svn
grāmatu_testi Darbvirsma1 lejupielādēts   bildes piezīmes skripti svgs
Pirmkods ir arī uzstādīts kā Mono-šķirts Roman, bet ir attēlots un apgaismots šādi:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Piezīmes un Brīdinājumi

Beidzot, mēs izmantojam trīs vizuālus stilus lai pieverst uzmanību pie informācijas kas var būt nepamanīta.

Piezīme

Piezīme ir īsinājums vai alternatīva pieeja informācijas padošana.Piezīmes ignorēšanai nebūs negatīvas sekmes, bet jūs varat neuzzināt kādu triku, kas izdarīs dzīvi vieglāk.

Svarīgs

Svarīgas kastītes satur lietas, ko viegli nepamanīt: konfigurācijas izmaiņas, kas piebilst tikai aktuālai sesijai vai servisiem kas jāparstartē pirms atjauninājums stasies spēkā. Ignorēšana neizsauks datu zaudējumu, bet var izsaukt aizkaitinājumu un traucējumu.

Brīdinājums

Brīdinājumus nevar ignorēt. Brīdinājumu ignorēšana iespējams var izsaukt datu zaudēšanu.

2. Mums vajag atbalsi!

Kad sūtat kļūdas ziņojumu, neaizmirsiet norādīt vadības identifikatoru: Common_Content
Ja Jums ir idejas kā uzlabot dokumentāciju, mēģiniet būt specifiskam kad aprakstiet to. Ja Jūs atradat kļūdu, lūdzam ierakstīt sekcijas numuru un kādu apkārtējo tekstu lai mēs varētu vieglāk to atrast.