Documentation 0.1

Common Content

Izdanje 0

Dude McDude

My Org Best Div in the place

Pravne odredbe

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)

1. Konvencije dokumenta

Ovaj priručnik koristi nekoliko konvencija za isticanje pojedinih riječi i fraza te za privlačenje pozornosti na pojedine dijelove informacija.
U PDF i tiskanim izdanjima, ovaj priručnik koristi oblike pisma preuzete sa Liberation·Fonts seta. Liberation·Fonts set je također korišten i u HTML izdanjima, ako su Liberation·Fonts instalirani na vašem sistemu. Ako nisu, alternativno ali isto, bit će prikazani sa osnovnim oblicima pisma. Napomena: Red Hat Enterprise Linux 5 i kasniji sadrže Liberation Fonts u standardnom paketu.

1.1. Tipografske konvencije

Za skretanje pažnje na određene riječi i fraze koriste se četiri tipografske konvencije. Te konvencije sa okolnostima na koje se odnose, su sljedeće:
Mono-spaced·Podebljana
Koriste se za isticanje sistemskog unosa, uključujući naredbe ljuski, imena datoteka i njihovih lokacija. Također se koriste za isticanje imena tipki i kombinacija tipki. Npr.:
Kako biste vidjeli sadržaj datoteke my_next_bestselling_novel u svojem trenutnom radnom direktoriju, unesite naredbu cat my_next_bestselling_novel u sučelje ljuske i pritisnite tipku Enter za izvršenje naredbe.
Gornji prikaz uključuje ime datoteke, naredbu ljuski te ime tipke prikazane sa Mono-spaced Podebljanim slovima, a sve je moguće razlikovati zahvaljujući kontekstu u kojem se koriste.
Kombinacije tipki se razlikuju od imena tipki po povlaci koja odjeljuje svaku tipku iz kombinacije. Npr.:
Pritisnite Enter za izvršenje naredbe.
Pritisnite Ctrl+Alt+F1 za prebacivanje u prvi virtualni terminal. Pritisnite Ctrl+Alt+F7 za vraćanje u svoju X-Windows sesiju.
Prva rečenica ističe jednu tipku koju treba pritisnuti, dok druga ističe dvije skupine po tri tipke koje se trebaju pritisnuti zajedno.
Ako se spominje izvorni kod programa, imena klasa, metoda, funkcija, imena varijabli ili povratnih vrijednosti unutar paragrafa, bit će prikazani kao gore, u Mono-spaced Podebljano. Npr.:
U klase povezane datotekama spadaju filesystem za datotečne sustave, file za datoteke te dir za direktorije. Svaka klasa ima vlastit skup dopuštenja .
Proportional Podebljano
Ovo se odnosi na riječi i fraze vezane uz sistem, uključujući imena aplikacija, tekst prozora s dijalozima, tekst na tipkama, tekst uz kućice za označivanje, tekstove sa menija i podmenija. Npr.:
Izaberite Sustav· >·Postavke· >·Miš iz glavnog menija za pokretanje Postavke miša. U odljeku Tipke kliknite Left-handed·mouse kućicu za označivanje te kliknite tipku Zatvori za promjenu primarne tipke miša sa lijeve na desnu (kako i miš bio prilagođeniji za korištenje lijevom rukom).
Kako biste ubacili specijalan znak u gedit datoteku, odaberite Programi > Pomagala > Tablica Znakova iz glavnog menija. Zatim izaberite Traži· >·Nađi… iz menija od Tablica Znakova, unesite ime znaka u polje Traži i kliknite Sljedeći. Znak kojeg ste tražili bit će istaknut u Tablica Znakova. Dvaput kliknite na istaknut znak kako biste ga ubacili u polje Tekst za kopiranje te zatim pritisnite tipku Kopiraj. Zatim prebacite u svoj dokumenat i izaberite Uredi > Zalijepi iz menija od gedit.
Gornji tekst uključuje imena aplikacija, imena menija i njihov sadržaj, menije specifične za određenu aplikaciju te tipke i tekst unutar GUI sučelja. Tako označen tekst je jasno prepoznatljiv unutar svog konteksta.
Obratite pozornost na > skraćenicu kada je koristite za snalaženje unutar menija i podmenija. Ova se oznaka koristi za izbjegavanje korištenja fraze 'Izaberite Miš iz podmenija Postavke iz menija Sustav'.
Mono-spaced·Podebljano·Ukošeno ili ·Proportional·Podebljano·Ukošeno
Mono-spaced Podebljano ili Proportional Podebljano, i dodatno ukošenog teksta naznačava zamjenjivili varijabilan tekst. Ukošen tekst označuje tekst koji se ne unosti doslovno ili tekst čiji stvaran sadržaj ovisi o okolnostima. Npr.:
Za spajanje na udaljen stroj koristeći ssh, upišite ssh koristničko_ime@domena.ime u sučelje ljuske. Ako je udaljen stroj example.com, a vaše korisničko ime na tom stroju je ivan, upišite ssh ivan@example.com.
Naredba mount -o remount datotečni_sustav izvršava remount određeni datotečni sustav. Npr. za remount datotečnog sustava /home koristite naredbu mount -o remount /home.
Kako biste vidjeli verziju paketa koji je trenutno instaliran, koristite naredbu rpm -q paket. Naredba će vratiti rezultat nalik sljedećem: paket-verzija-izdanje.
Primjetite podebljane ukošene riječi u gornjim primjerima — korisničko_ime, domena.ime, datotečni_sustav, paket, verzija i izdanje. Svaka od tih riječi odvojena je praznim mjestom, bilo za tekst koji će se unijeti kod izvršavanje naredbe, ili za tekst koji će operativni sustav prikazati.
Naspram standardnom načinu prikazivanja naslova nekog djela, ukošen tekst označava prvo mjesto gdje smo koristili neki važan termin. Npr.:
Kada Apache HTTP Server primi zahtjev, obaviještava naslijeđene procese ili dretve kojima upravlja. Ta grupa procesa ili dretava je poznatija pod imenom server-pool. Unutar Apache·HTTP Server 2.0, odgovornost za stvaranje i održavanje takvih procesa zadužena je grupa modula nazvana Multi-Processing Modules (MPMs).Za razliku od ostalih modula, Apache HTTP·Server može učitati samo jedan modul iz grupe MPM.

1.2. Konvencije o izdvojenim citatima

Dva tipa podataka, obično u više redaka, su izdvojena od teksta koji ga okružuje.
Izlazni podaci poslani terminalu su stavljeni u Mono-spaced·Roman i tako se i prezentiraju:
knjige       Radna_površina   dokumentacija   skice mss   fotografije stvari svn
testovi_knjiga Radna_površina1  preuzeti_podaci  slike  biljške zapisi     svg
Zapisi izvornog koda su također stavljeni u Mono-spaced Roman, ali su prikazani i istaknuti na sljedeći način:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[])·
   throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object    ref   = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome   home  = (EchoHome)·ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello')·=·" + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Napomene i upozorenja

Napokon, koristimo tri vizualna stila za odvlačenje pozornosti na informacije koje možda ne bismo zapazili.

Napomena

Napomena je činjenica, prečica ili alternativa standardnom pristupu. Ignoriranje napomene ne bi smjelo imate negativne posljedice, ali ako je pročitate, život vam može postati jednostavniji.

Važno

Kućice sa oznakom 'Važno' daju opširnije detalje koje nije lako zapaziti: promjene u konfiguracijama koje se odnose na trenutnu sesiju ili servisi koje treba ponovno pokrenuti nakon ažuriranja. Ignoriranje ovih poruka neće završiti gubitkom podataka, ali može biti iritirajuće ili frustrirajuće.

Upozorenje

Upozorenja se ne smiju ignorirati. Ignoriranje upozorenja će u većini slučajeva dovesti do gubitka podataka.

2. Trebamo povratne informacije!

Kada podnosite izvještaj o grešci, nemojte zaboraviti spomenuti identifikacijsku oznaku ovog priručnika: Common_Content
Ako imate prijedloge za poboljšanje ove dokumentacije, pokušajte biti određeni kod opisivanja koliko god ste u mogućnosti. Ako ste pronašli grešku, molimo da uključite broj odjeljka i dio teksta koji okružuje grešku kako bismo čim lakše mogli pronaći mjesto na kojem se nalazi.