Documentation 0.1

Common Content

Edition 0

Logo

Dude McDude

My Org Best Div in the place

oikeudellinen ilmoitus

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)
1. Dokumentointikäytännöt
1.1. Typografiset käytännöt
1.2. Lainauskäytännöt
1.3. Huomautukset ja varoitukset
2. Haluamme palautetta!

(preface title goes here)

1. Dokumentointikäytännöt

Tämä opas käyttää useita käytäntöjä tiettyjen sanojen ja lauseiden korostamiseksi sekä huomion kiinnittämiseksi joihinkin dokumentin osiin.
PDF- ja paperiversioissa tämä opas käyttää Liberation-kirjasimista otettuja kirjasinlajeja. Liberation-kirjasimia käytetään myös HTML-versioissa, jos ne on asennettu järjestelmään. Jos niitä ei ole asennettu, käytetään vaihtoehtoisia mutta vastaavia kirjasinlajeja. Huomaa että Red Hat Enterprise Linux 5 ja myöhemmät sisältävät Liberation-kirjasimet oletuksena.

1.1. Typografiset käytännöt

Tiettyjen sanojen ja lauseiden korostamiseksi käytetään neljää typograafista käytäntöä. Nämä käytännöt ja niihin liittyvät tilanteet ovat seuraavat.
Tasavälinen lihavoitu
Käytetään järjestelmälle annettavan syötteen korostamiseen, mukaan lukien komentokehotteen komennot, tiedostonimet ja polut. Käytetään myös korostamaan näppäinten nimiä ja näppäinyhdistelmiä. Esimerkiksi:
Nykyisessä työhakemistossa olevan tiedoston seuraava_menestysromaanini sisällön katselemiseksi syötä komento cat seuraava_menestysromaanini komentokehotteeseen ja paina Enter komennon suorittamiseksi.
Yllä oleva esimerkki sisältää tiedostonimen, komentokehotekomennon ja näppäimen nimen, kaikki esitettynä tasavälisellä lihavoidulla kirjasimella.
Näppäinyhdistelmät voi erottaa näppäinten nimistä näppäinyhdistelmän osia yhdistävän väliviivan ansiosta. Esimerkiksi:
Paina Enter-näppäintä komennon suorittamiseksi.
Paina Ctrl+Alt+F1 ensimmäiseen virtuaalipäätteeseen siirtymiseksi. Paina Ctrl+Alt+F7 X-ikkunointi-istuntoon palaamiseksi.
Ensimmäinen lause korostaa painettavan näppäimen nimeä. Toinen korostaa kahta kolmen näppäimen sarjaa, jotka on tarkoitettu painettavaksi yhtä aikaa.
Jos käsitellään lähdekoodia, kappaleen sisällä mainitut luokkanimet, metodit, funktiot, muuttujien nimet ja palautusarvot esitetään kuten yllä, tasavälisellä lihavoidulla kirjasimella. Esimerkiksi:
Tiedostoihin liittyviä luokkia ovat filesystem tiedostojärjestelmiä varten, file tiedostoja varten sekä dir hakemistoja varten. Jokaisella luokalla on omat oikeutensa.
Suhteellinen lihavoitu
Tämä merkitsee järjestelmään liittyviä sanoja tai lauseita, mukaan lukien ohjelmien nimet, valintaikkunoiden tekstit, painikkeiden nimet, valintaruutujen ja -nappien nimet sekä valikkokohdat. Esimerkiksi:
Valitse Järjestelmä > Asetukset > Hiiri valikkopalkista Hiiriasetukset-ohjelman käynnistämiseksi. Napsauta Näppäimet-välilehdessä Vasenkätinen hiiri -valintaruutua ja napsauta Sulje. Näin saat vaihdettua hiiren ensisijaisen näppäimen vasemmalta oikealle, jolloin hiirtä on helpompi käyttää vasemmalla kädellä.
Erikoismerkin lisäämiseksi gedit-tiedostoon valitse Sovellukset > Apuohjelmat > Merkkikartta valikkopalkista. Valitse seuraavaksi Etsi > Etsi… Merkkikartta-ohjelman valikkopalkista, kirjoita merkin nimi Etsi-kenttään ja napsauta Seuraava. Etsimäsi merkki korostetaan Merkkikartassa. Kaksoisnapsauta korostettua merkkiä, jolloin se siirtyy Kopioitava teksti -kenttään ja napsauta sitten Kopioi-painiketta. Vaihda nyt takaisin asiakirjaan ja valitse Muokkaa > Liitä geditin valikkopalkista.
Yllä oleva teksti sisältää ohjelmien nimiä, valikkonimiä sekä graafisen käyttöliittymän painikkeita ja tekstiä, kaikki esitettynä suhteellisella lihavoidulla kirjasimella.
Huomaa kuinka >-merkkiä käytetään ilmaisemaan valikoissa liikkumista. Näin tehdään hankalasti seurattavan ”Valitse Hiiri valikkopalkin Järjestelmä-valikon Asetukset-alivalikosta” -ilmaisutavan välttämiseksi.
Tasavälinen lihavoitu kursiivi tai Suhteellinen lihavoitu kursiivi
Tasavälisen lihavoidun tai suhteellisen lihavoidun kirjasimen kursivointi ilmaisee korvattavaa tai vaihtuvaa tekstiä. Kursivointi ilmaisee tekstiä, jota ei syötetä sellaisenaan tai näytettävää tekstiä, joka muuttuu tilanteesta riippuen. Esimerkiksi:
Kirjoita ssh käyttäjätunnus@verkko.osoite komentokehotteeseen etäkoneelle yhdistämiseksi ssh:ta käyttäen. Jos etäkone on esimerkki.com ja käyttäjätunnuksesi tuolla koneella on jussi, kirjoita ssh jussi@esimerkki.com.
Komento mount -o remount tiedostojärjestelmä liittää nimetyn tiedostojärjestelmän uudelleen. Esimerkiksi /home-tiedostojärjestelmän uudelleenliittämiseen tarvittava komento on mount -o remount /home.
Asennetun paketin version näkee komennolla rpm -q paketti. Se palauttaa tuloksen seuraavassa muodossa: paketti-versio-julkaisu.
Huomaa yllä olevat lihavoidulla kursiivilla kirjoitetut sanat: käyttäjätunnus, verkko.osoite, tiedostojärjestelmä, paketti, versio ja julkaisu. Jokainen sana on niin sanottu paikkamerkki, joka merkitsee joko paikkaa, johon tekstiä syötetään komentoa annettaessa tai järjestelmän näyttämää tekstiä.
Työn nimen lisäksi kursiivilla esitetään uuden ja tärkeän käsitteen ensimmäinen käyttökerta. Esimerkiksi:
Kun Apache-HTTP-palvelin hyväksyy pyyntöjä, se käynnistää lapsiprosesseja tai säikeitä niiden käsittelyä varten. Tämä lapsiprosessien tai säikeiden joukko tunnetaan nimellä server-pool. Apache-HTTP-palvelimen versiossa 2.0 näiden server-poolien luonti ja ylläpito on annettu moduuliryhmälle nimeltä Multi-Processing Modules (MPM). Muista moduuleista poiketen Apache-HTTP-palvelin voi ladata vain yhden moduulin MPM-ryhmästä.

1.2. Lainauskäytännöt

Kaksi yleensä monirivistä tietotyyppiä erotetaan visuaalisesti ympäröivästä tekstistä.
Päätteelle lähetettävä tuloste esitetään tasavälisellä pystykirjasimella seuraavasti:
kirjat    Työpöytä  dokumentaatio vedokset mss  kuvat  juttuja svn
kirjat_testit Työpöytä1 lataukset   kuvat muistiinpanot skriptit svgt
Lähdekoodilistauksissa käytetään myös tasavälistä pystykirjasinta mutta ne esitetään seuraavasti:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Huomautukset ja varoitukset

Kolmea visuaalista tyyliä käytetään kiinnittämään lukijan huomio tietoon, joka muuten saattaisi jäädä huomaamatta.

Huomautus

Huomautus on vinkki, oikopolku tai erilainen lähestymistapa kyseiseen tehtävään. Huomautuksen ohittamisella ei pitäisi olla ikäviä seurauksia, mutta silloin saattaa ohittaa elämää helpottavan tempun.

Tärkeää

Tärkeää-laatikot kertovat tarkkoja tietoja asioista, jotka on helppoa ohittaa, esimerkiksi vain nykyiseen istuntoon liittyvät asetusmuutokset tai palvelut jotka on käynnistettävä uudelleen päivityksen jälkeen. Tärkeää-laatikoiden ohittaminen ei aiheuta tietojen katoamista, mutta saattaa aiheuttaa ärsyyntymistä ja turhautumista.

Varoitus

Varoitusta ei pitäisi ohittaa. Varoitusten ohittaminen aiheuttaa todennäköisesti tietojen katoamista.

2. Haluamme palautetta!

Mainitse ilmoitusta tehtäessä tämän oppaan tunnus: Common_Content
Jos sinulla on ehdotus dokumentaation parantamisesta, yritä kuvailla parannusehdotukset mahdollisimman tarkasti. Jos olet löytänyt virheen, ilmoita luvun numero ja jotain virhettä ympäröivää tekstiä, jotta löydämme virheen helposti.