Documentation 0.1

Common Content

Izdanje 0

Dude McDude

My Org Best Div in the place

Pravne odredbe

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)

1. Konvencije dokumenta

Ovaj priručnik koristi nekoliko konvencija radi isticanja izvjesnih riječi i izraza te se tako skrenula pažnja na određene dijelove informacije.
U PDF i papirnim izdanjima, ovaj priručnik koristi slogove izvučene iz skupa Liberation fontova. Skup Liberation fontova se takođe koristi u HTML izdanjima ako je skup instaliran na vašem sistemu. Ako nije, alternativni ali ekvivalentni slogovi će se prikazivati. Napomena: Red Hat Enterprise Linux 5 i kasniji automatski uključuju skup Liberation fontova.

1.1. Tipografske konvencije

Četiri tipografske konvencije se koriste radi skretanja pažnje na određene riječi i izraze. Ove konvencije, i okolnosti na koje se odnose, su sljedeće.
Podebljano istoširinski
Koristi se za isticanje sistemskog unosa, uključujući naredbe ljuske, nazive datoteka i putanje. Također se koristi da istakne oznake tipki tastature i kombinacije istih. Na primjer:
Da biste vidjeli sadržaj datoteke moj_sljedeci_bestseler u trenutnom radnom direktoriju, unesite komandu cat moj_sledeci_bestseler na unosu ljuske i pritisnite Enter da biste izvršili naredbu.
Rečenica iznad sadrži naziv datoteke, naredbu ljuske i oznaku tipke tastature, sve prikazane podebljano istoširinski i sve prepoznatljive zahvaljujući kontekstu.
Kombinacije tipki tastature se mogu prepoznati naspram pojedinačnih tipki tastaturepo crtici koja spaja svaki dio kombinacije tipki. Na primjer:
Pritisnite Enter za izvršavanje naredbe.
Pritisnite Ctrl+Alt+F1 za prebacivanje u prvi virtuelni terminal. Pritisnite Ctrl+Alt+F7 za vraćanje u X-Windows sesiju.
Prva rečenica ističe određenu tipku tastature koju treba pritisnuti. Druga ističe dva skupa od po tri tipke, svaki skup se pritišće istovremeno.
Ako se raspravlja o izvornom kodu, nazivi klasa, metode, funkcije, nazivi varijabli i vraćene vrijednosti koji se spominju unutar paragrafa će biti prikazani kao iznad, podebljano istoširinski. Na primjer:
Klase koje rade sa datotekama uključuju filesystem za sisteme datoteka, file za datoteke, i dir za direktorije. Svaka klasa ima vlastiti udruženi skup dozvola.
Podebljano proporcionalno
Ovo označava riječi ili izraze koje se sreću na sistemu, uključujući nazive programa, tekst u prozoru, označenu dugmad, oznake kućica i radio dugmadi, naslove izbornika i podizbornika. Na primjer:
Odaberite Sistem > Postavke > Miš iz trake glavnog izbornika za pokretanje Postavki miša. Na Dugmad tabulatoru, pritisnite na kućicu Ljevoruki miš i pritisnite Zatvori kako biste prebacili osnovno dugme miša sa lijeve strane na desnu (čineći miša pogodnim za upotrebu sa lijevom rukom).
Da biste umetnuli poseban znak u gedit datoteku, odaberite Programi > Alati > Tablica znakova iz trake glavnog izbornika. Zatim, odaberite Pretraga > Nađi… iz izbornika Tablice znakova, unesite naziv znaka u polju Pretraga i pritisnite Sljedeći. Znak koji ste tražili će biti istaknut u Tablici znakova. Pritisnite dvaput ovaj istaknuti znak kako biste ga smjestili u polje Tekst za kopiranje i potom pritisnite dugme Umnoži. Sada se prebacite nazad u vaš dokument i izaberite Uređivanje > Ubaci iz trake gedit izbornika.
Tekst iznad sadrži nazive aplikacija, nazive izbornika i stavki širom sistema, nazive izbornika vezane za specifičnu aplikaciju, i dugmad i tekst koji se nalaze unutar grafičkog korisničkog sučelja, sve prikazane podebljano proporcionalno i sve prepoznatljive po kontekstu.
Obratite pažnju da se skraćenica > koristi da ukaže kretanje kroz izbornik i njegove podizbornike. Ovako se izbegava pristup 'Izaberite Miš iz podizbornka Postavke u izbornku Sistem iz trake glavnog izbornika' koji je naporan za praćenje.
Podebljano i kurzivno istoširinski ili Podebljano i kurzivno proporcionalno
Bilo da se radi od podebljanom istoširinskom ili podebljanom proprocionalnom, dodavanje kurziva ukazuje na zamjenjivi ili promenljivi tekst. Kurziv označava tekst koji ne unosite doslovno ili prikazani tekst koji se mijenja ovisno o okolnostima. Na primjer:
Da biste se povezali na udaljenu mašinu koristeći ssh, unesite ssh korisnik@ime.domene na unosu ljuske. Ako je udaljena mašina primjer.com i vaše korisničko ime na toj mašini je edin, unesite ssh edin@primjer.com.
Naredba mount -o remount sistem-datoteka iznova montira označeni sistem datoteka. Na primjer, da biste iznova montirali sistem datoteka /home, naredba je mount -o remount /home.
Da biste vidjeli verziju trenutno instaliranog paketa, koristite naredbu rpm -q paket. Vratiće sljedeći rezultat: paket-verzija-izdanje.
Obratite pažnju na riječi ispisane podebljanim kurzivnim slovima iznad — korisnik, ime.domene, sistem-datoteka, paket, verzija i izdanje. Svaka riječ je čuvar mjesta, bilo za tekst koji ćete unijeti pri izdavanju naredbe ili za tekst kojeg prikazuje sistem.
Pored standardne upotrebe za predstavljanje naslova djela, kurzivna slova označavaju prvu upotrebu nekog novog i važnog termina. Na primjer:
Kada Apache HTTP server prihvata zahtjeve, on otprema djecu procese ili niti da bi ih obradio. Ova grupa djece procesa ili niti je poznata kao server-bazen. Pod Apache HTTP serverom 2.0, odgovornost za stvaranje i održavanje ovih server-bazena je apstraktovana u grupu modula nazvanu Moduli višestruke obrade (Multi-Processing Modules) (MPM-ovi). Za razliku od ostalih modula, samo jedan modul iz MPM grupe može biti učitan od strane Apache HTTP servera.

1.2. Konvencije izvučenih citata

Dvije, obično u više redova, vrste podataka se vizuelno razlikuju od okružujućeg teksta.
Ispis u terminalu se vrši uspravno istoširinski i predstavlja se kao:
knjige    Radna_Površina  dokumentacija draftovi mss  fotografije  stvari svn
knjige_testovi Radna_Površina1 snimljeno   slike bilješke skripte svg-ovi
Ispis izvornog koda je također postavljen uspravno istoširinski ali se predstavlja i ističe na sljedeći način:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Eho je napravljen");

   System.out.println("Echo.echo('Pozdrav') = " + echo.echo("Pozdrav"));
  }
  
}

1.3. Bilješke i upozorenja

Konačno, koristimo tri vizuelna stila da bismo privukli pažnju na informacije koje inače možda nebi bile zapažene.

Bilješka

Bilješka je savjet ili prečica ili alternativan pristup trenutnom zadatku. Zanemarivanje bilješke ne bi trebalo da ima negativnih posljedica, ali možete propustiti neki trik koji bi vam život učinio lakšim.

Važno

Važni okviri detaljno opisuju stvari koje se teško primjete: izmjene u podešavanjima koje se odnose samo na tekuću sesiju, ili servise koje treba ponovo pokrenuti prije nego što ažuriranje pređe u djelovanje. Zanemarivanje važnih okvira neće izazvati gubitak podataka ali može izazvati iritaciju i frustraciju.

Upozorenje

Upozorenje se nebi smjelo zanemariti. Zanemarivanje upozorenja će vjerovatno izazvati gubitak podataka.

2. Trebamo povratne informacije!

Kada podnosite izvještaj o grešci, pobrinite se da spomenete identifikator priručnika: Common_Content
Ako imate prijedlog za poboljšanje dokumentacije, pokušajte da budete što je moguće određeniji kada ga opisujete. Ako ste pronašli neku grešku, priložite broj odeljka i nešto okružujućeg teksta kako bismo ga lahko pronašli.