Documentation 0.1

Common Content

Издание 0

Logo

Dude McDude

My Org Best Div in the place

Авторски права

Copyright © 2009 Red Hat, Inc..
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

(preface title goes here)
1. Установени практики за оформяне на документи
1.1. Шрифтови спецификации
1.2. Практика за отделяне на различни типове
1.3. Забележки и Предупреждения
2. Нуждаем се от обратна връзка!

(preface title goes here)

1. Установени практики за оформяне на документи

Това ръководство използва няколко установени практики, с които се обръща внимание на определени думи, фрази или специфични части от информация.
За PDF формуляри и книжни издания, това ръководство използва шрифтовете Liberation Fonts. Те се използват също и от HTML ако са инсталирани на вашата система, ако не, то се използват подобни. Забележка: Red Hat Enterprise Linux 5 и по-новите му версии включват Liberation Fonts по подразбиране.

1.1. Шрифтови спецификации

Четири метода се използват за да се обърне внимание на специфични думи и фрази. Това са:
Сбито Удебеляване
Използва се за посочване на системно въвждане, включително и конзолни команди, имена на файлове и пътя до тях, имена на клавиши или комбинация от клавиши. Например:
За да видите съдържанието на файл my_next_bestselling_novel във вашата текуща директория, въведете cat my_next_bestselling_novel в конзолата и натиснете Enter.
Примерът включва име на файл, команда и име на клавиш, всичките показани в Сбито Удебеляване и различими в контекста.
Клавишните комбинации се различават от имената на клавишите по това, че всяко копче от комбинацията е свързано с тире. Например:
Натиснете Enter, за да изпълните командата.
Натиснете Ctrl+Alt+F1, за да превключите на първия виртуалнен терминал. Натиснете Ctrl+Alt+F7, за да се върнете до X-Windows сесията.
Първото изречение посочва конкретния клавиш, който трябва да се натисне. Второто посочва два набора от три клавиша, всеки един от които трябва да се натисне едновременно с другите.
Ако се обсъждат програмни кодове, класове, методи, функции, променливи и връщани стойности, споменати в един абзац, то те ще бъдат представени като по-горе, в Сбито Удебеляване. Например:
Класовете свързани с файлове включват файлова система за файловата система, file за файловете, и dir за директориите. Всеки файл има свой асоцииран набор от позволения.
Пропорционално Удебеляване
С този шрифт се обозначават думи или фрази, срещнати в процес на работа със системата, включително имена на приложения; текст в диалогови кутии; етикети на тик-кутии; етикети на радио и други бутони; заглавия на менюта и подменюта. Например:
Изберете Система > Предпочитания > Мишка от бутона за главното меню Предпочитания към Мишка. В табулатора Бутони , щракнете на тик-кутията Мишка за лява ръка и след това Затвори , за да размените местата на левия и десния бутон(режим,подходящ за левичари).
За да вмъкнете специален символ в gedit файл, изберете Приложения > Аксесоари > Таблица със знаци от бутона за главното меню. След това изберете Търсене > Намери; от менюто на Таблица със знаци , напишете името на символа в полето Търсене и натиснете Следващ. Символът,който търсехте ще бъде посочен в Таблицата със знаци. Двойно щракване върху посочения символ ще го постави в полето Текст за копиране след това кликнете на бутона Копирай Сега се върнете обратно в документа и изберете Редактирай > Постави от менюто на gedit .
Текстът по-горе включва имена на приложения; имена на системни менюта и обекти; имена на програмни менюта; бутони и текст в потребителски интерфейс, всички представени в Пропорционално Удебеляване и всички различими в контекста.
Обърнете внимание на записа > , използван за посочване на преминаването през менютата и подменютата. Това е,за да се избегнат сложните за проследяване стъпки 'Изберете Мишка от подменюто Предпочитания в менюто Система от главното меню'.
Ръкописно Сбито Удебеляване или Ръкописно Пропорционално Удебеляване
Прибавянето на 'Ръкописно' към Сбито Удебеляване и Пропорционално Удебеляване предполага заместим или вариращ текст. 'Ръкописно' означава, че текста не трябва да се въвежда буквално или че се променя според определени условия. Например:
За да се свържете с отдалечена система чрез ssh, напишете в конзолата ssh потребителско име@име.на.домейна. Ако отдалечената система е example.com и вашето име на тази система е john, напишете ssh john@example.com.
Командата mount -o remount файлова система монтира отново посочената файлова система. Например, за да монтирате отново файловата система /home, командата е mount -o remount /home.
За да видите версията на вече инсталиран пакет, използвайте командата rpm -q пакет. Ще се покаже резултат, както следва: пакет-версия-редакция.
Забележете думите по-горе в ръкописно удебеляване: тире, потребителско име, име.на.домейна, файлова система, пакет, версия и редакция. Всяка дума определя или мястото, където вие трябва да въведете текст или текст, изписван от системата.
Като изключим стандартната употреба за заглавие на работа, ръкописният шрифт означава използване за първи път на важен термин или новина. Например:
Когато Apache HTTP Server приема заявка, той ги разбива на подпроцеси, за да може да се справи с тях. Тези подпроцеси са познати като server-pool. Под Apache HTTP Server 2.0, отговорността за създаването и управлението на тези server-pools е поверена на група от модули, наречени Multi-Processing Modules (MPMs). За разлика от другите модули, само един модул от групата MPM може да бъде зареден от Apache HTTP Server.

1.2. Практика за отделяне на различни типове

Два типа данни, обикновено многоредови, са отделени от заобикалящия ги текст.
Изходът, изпратен до конзолата е поставен в Печатно Сбито Удебеляване и е представено така:
books    Desktop  documentation drafts mss  photos  stuff svn
books_tests Desktop1 downloads   images notes scripts svgs
Програмният код също се поставя в Печатно Сбито Удебеляване, но се представя и отличава както следва:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Забележки и Предупреждения

Най-накрая, вече използваме три визуални стила за наблягане на информация, която в друг случай би могла да бъде пренебрегната.

Забележка

Забележката е полезен съвет или кратък път за алтернативно изпълнение на належаща задача. Пренебрегването на забележка не би трябвало да има негативни последици, но може да пропуснете трик, който би направил живота ви по-лесен.

Важно

Кутиите с "Важно!" съобщение напомнят събития, пропуснати по-рано: конфигурационни промени, които засягат текущата сесия или услуги, които трябва да бъдат рестартирани преди обновление да встъпи в действие. Пренебрегване на кутия с "Важно!" съобщение няма да предизвика загуба на данни, но може да ви струва ядове и объркване.

Предупреждение

Предупрежденията не трябва да се игнорират или рискувате загуба на данни.

2. Нуждаем се от обратна връзка!

Когато сигнализирате за грешка, бъдете сигурни,че сте споменали идентификатора на ръководството: Common_Content
Ако имате предложение за подобряване на документацията, бъдете колкото се може по-конкретни, когато го описвате. Ако сте намерили грешка, моля включете номера на секцията и някакъв обграждащ текст, за да можем да я намерим лесно.